Procedury

Elektroléčba

Všechny procedury, které patří mezi elektroterapii, mohou být aplikovány pouze na lékařský předpis. Elektroléčebné procedury mají analgetický (bolest tlumící), protizánětlivý a myorelaxační efekt. Jsou vhodné ke zlepšení prokrvení, vstřebávání poúrazových otoků, hematomů, hlubokému prohřátí podkožních struktur a svalů. Mají širokou indikační oblast pro onemocnění pohybového aparátu.

Elektroléčebné procedury provádíme moderními přístroji s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu pacienta. V našem centru poskytujeme tyto druhy elektroléčebných procedur:

Ultrazvuk, diadynamik, interferenční proudy, rebox
Distanční elektroterapie
Čtyřkomorová galvanická lázeň
Magnetoterapie