Ambulantní rehabilitace (FT poukazy)

Balneorehabilitační centrum poskytuje rehabilitaci ambulantní formou na doporučení lékaře, buď všeobecného praktického lékaře nebo specialisty jako je neurolog, ortoped, revmatolog, rehabilitační lékař a chirurg.

Lékař vystaví na základě vyšetření FT poukaz s upřesněním požadovaných ambulantních rehabilitačních výkonů. Fyzioterapie je zaměřena na onemocnění pohybového aparátu, na poúrazové stavy a rehabilitaci po cévních mozkových příhodách.

Pro ambulantní rehabilitaci prováděnou v našem centru jsou smluvní pojišťovny:

  • 211 – ZP MV (Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR)
  • 111 – VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
  • 207 – OZP (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví)
  • 201 – VoZP (Vojenská zdravotní pojišťovna ČR)
  • 209 – ZP ŠKODA (Zdravotní pojišťovna Škoda)
  • 213 – RBP ZP (Revírní bratská pokladna zdravotní pojišťovna)